„Když člověk neví, do kterého přístavu směřuje, žádný vítr není ten pravý.“

Seneca

Jak úspěšně zpracovat firemní vizi a strategii

1 Prvním krokem je definování dlouhodobé firemní vize

Stanovíme dlouhodobé měřitelné cíle v horizontu pěti let.

2 Druhým krokem je pojmenování ročních milníků

Posuneme se tak k naplnění vize a dlouhodobých cílů.

3 Třetím krokem je vytvoření akčního plánu

Zaměříme se na výzvy mezi přítomným stavem a ročními milníky.

Strategie - hodnoty, vize, mise, strategické cíle, měřitelné aktivity

Co strategickým řízením firmy získáte

  • Vyjasníte si firemní aspirace
  • Získáte konstituční dokument
  • Budete směřovat ke společnému cíli
  • Zvýšíte povědomí napříč organizací
  • Posílíte řízení skrze SMART cíle
  • Naučíte se žít v proměnlivém světě

Přidejte se ke spokojeným klientům

Ať už jde o individuální, nebo skupinový formát, Honza si získal můj obdiv coby ostřílený mentor a vůdčí moderátor. Dle několika dlouhých sezení mohu potvrdit jeho navýsost pohotový a duchapřítomný, zároveň však i vzácně nenucený, přístup. Efektivně vtáhnout skupinu do děje dokáže s naprostou samozřejmostí a případné konfrontace neztrácí v jeho rukou konstruktivní nadhled a tah na branku. Radost spolupracovat.

Honza nám pomohl s definováním směřování firmy, a to hlavně díky zábavným workshopům a jeho schopnosti rychle přizpůsobovat metody pro získání těch správných odpovědí. Umí pohotově klást ty správné otázky. Konečně jsme si dali vše do logických rámců a utříbili jsme si strategii dalšího směřování firmy a způsobu přemýšlení nad jejím rozvojem. Honza nás také dokázal spojit s celou řadou lidí, když bylo potřeba řešit konkrétní problematiku. Svoji práci si dokáže pečlivě organizovat a vždy vím, že se na něj mohu spolehnout.

Vystoupili jsme z každodenní rutiny a soustředili se na budoucnost. Sami bychom to těžko zvládli, proto jsem ke spolupráci přizvala Honzu. Díky za to, že máme jasno v tom, jaká je naše vize a jak ji naplnit, jaké jsou naše priority, zdroje, obavy i očekávání. Budeme dělat maximum možného pro to, aby naše společná cesta i nadále vedla ke zlepšování životů lidí s epilepsií.